YABANCI CİSİM

Yabancı cisimler normalde o bölgede olmaması gereken, vücudun dışından herhangi bir nedenle vücut içine giren cisimlerdir.

Ortopedi ve travmatoloji ile ilgili olanlar cilt yolu ile vücuda girerler, bu gibi durumlarda mutlaka ciltte bir giriş yolu gözlenir. Trafik kazaları sırasında cam veya metal türevi yabancı cisimler vücuda girebildiği gibi, kişilerin üzerlerindeki kıyafetlerinden kopan bir parça da açık cilt yarasından içeriye girebilir. Bazen yüksek enerji ile vücuda giren küçük yabancı cisimler cok küçük bir giriş yoluna sahip olup bu giriş yolu gözden kaçabilir. Tırnak altına giren yabancı cisimlerde ise giriş yolu olmaz ama giriş anında mutlaka hasta bir acı hisseder ve sonrasında daağrı duyar.Bu yabancı cisim tırnak altında gözle görebilir.

Yabancı cisimler genellikle kaza ile vücuda girmesine rağmen bazen de kişilersekonder kazanç sağlama amacıyla bunu gerçekleştirebilir. Ortopedi de çok rastlanmayan bu durum genellikle kulak burun boğaz ve genel cerrahi branşlarında görülmektedir.

Cam veya metaller gibi pürüzsüz yüzeye sahip olan yabancı cisimler, tendon veya sinir irritasyonu yapmıyor veya bunlara zarar vermemiş ise uzun süre bulgu vermeyebilir. Fakat plastik ve özellikle tahta, kumaş gibi gözenekli dokuya sahip olanlar kısa veya uzun dönemde enfeksiyona zemin hazırlayabilirler. Genellikle staf. aureus’a bağlı enfeksiyonlar görülse de her türlü mikroorganizma enfeksiyona neden olabilir. Bu tür enfeksiyonların önemi dirençli olmaları ve yabancı cismin çıkarılmaması durumunda enfeksiyon ile başa çıkabilme ihtimalinin düşük olmasıdır.

Bazen tümörler ile de karışabilen kitleler oluşturabilen yabancı cisim reaksiyonların tanısı hastanın hikayesinde daha önceki geçirilmiş travmanın olması, dikkatli muayene ve tetkikler ile konabilir. Cam, tahta ve plastikler bazen düz grafilerde görülmeyebilir. Bazen de sadece gölgesi farkedilir. Ayırıcı tanı için ultrason ve MR, düz grafiye yardımcı olacaktır.Metalik cisimler ise düz grafide görülebilirler.

Vaka 1:Giriş yerinden biraz da uzaklaşmış ayakta bir yabancı cisim

Vaka 2: Elde tendon kılıfı tümörü benzeri bulgu veren 2 adet yabancı cisim ve çevre reaksiyonel dokusu

Vaka 3: Tendon boyunca irritasyon ve kanamaya neden olan yabancı cisim

Vaka 4. Ayakta dirençli enfeksiyona neden olan yabancı cisim

Bana Ulaşın