KarpalTünel Sendromu Ve Median Sinirin Diğer Sıkışma Sendromları

Median sinir boyundaki C5, C6, C7,C8ve  T1 sinir köklerinden dallar alarak oluşan bir sinirdir. Kolda hiç dal vermeden ilerler. Dirsek eklemindeaponeurosisbicipitalisdenen sert bir yapıyı delerek yüzeyelleşir.

Dirsek ekleminden sonra m. pronator teres denen kasın iki başı arasına girer ve daha sonra önkolun derin ve yüzeyel kasları arasında aşağıya el bileğine uzanır. Önkolda birçok kasa dallar verir.Median sinir el bilekteki kanaldan (karpal kanal) geçerek el ayasına gelir ve deri ve kas dallarına ayrılır.

Bu seyri boyuncamedian sinirde:

Travma (El bilekte kırıklar, kırıklı çıkıklar),

Doğumsal anomaliler

Tümörler

Sinovit(genellikle romatizmaya bağlı)

Endokrin ve metabolik hastalıklar(Diabetesmellitus, Tiroid hastalıkları, Akromegali, Gut, Gebelik,Vitamin B6 Yetersizliğivs)nedenleri ile sıkışma ve bu sıkışmalara bağlı sendromlar görülebilir. 

Bu sıkışma sendromlarının özel adları :Pronator sendromu ,Anteriorinterosseöz sinir sendromu ve Karpal tünel sendromudur.

Pronator teres sendromu ve karpal tünel sendromu kadınlarda ve diabetlilerde daha fazla görülmektedir.

Pronator teres sendromunda görülen bulgular:

Önkol proksimalinde (dirsek yakınında) ağrı, başparmak, işaret parmağı, orta parmak tamamında ve yüzük parmağın bunlara bakan tarafında uyuşukluk, tenar zayıflık ve erime (avuç içinin başparmak tarafındaki kas grubunda)

Karpal tünel sendromunda görülen bulgular

Aynı parmakların uçlarında iğnelenme, keçelenme, elektriklenme, yanma, gece uyuşmaları ile uyanma ve ellerini havada sallama ihtiyacı, otonomik  fonksiyonların bozulmasına bağlı parmaklarda soğukluk ve şişlik, güçsüzlük, eline aldığı şeyleri yere düşürme, tenar zayıflık ve erime.

Karpal tünel sendromu sinir sıkışma sendromları arasında en fazla görülen ve cerrahi tedavisi en fazla yapılan hastalıktır.

Anteriorinterosseoöz sinir sendromunda görülen bulgular  (Kiloh-Nevin sendromu)

         Bu sinir temel olarak motor yani kasları uyaran bir sinir olup cilde ait bir duyu dalı yoktur. Başparmağın ve yanındaki işaret parmağının bükülmesini (fleksiyon hareketi) sağlayan kasları uyarır. Klinik olarak hastadan başparmağı ve işaret parmağını birleştirip bir “O” yapması istendiğinde, AİO felçli hasta bunu yapamaz. Ayrıca başparmak ve işaret parmağında güçsüzlük vardır.

Bu sendromlarınteşhisinde ve ayırıcı tanısında fizik muayene ve EMG önemlidir.

Her üç sendromun tedavisinde fizik tedavinin rolü olmakla beraber, cerrahi tedavinin sonuçları oldukça yüz güldürücüdür. Tedavide siniri baskı altına alan yapılar gevşetilir. Bu yüzden karpal tünel sendromunda el bileğinden gevşetme yapılırken, diğer iki sendromda ise dirsek seviyesinden gevşetme yapılır.

Genellikle açık cerrahi yöntemler ile tedavi yapılırken karpal tünel sendromunda endoskopik olarak ta gevşetme yapılabilir.

            Unutulmaması gereken bir nokta, karpal tünel ameliyatı sonrasında “tetik parmak hastalığı” denilen parmaklarda ağrı, atlamalar ve en son parmağın kilitlenmesiyle giden bir hastalığın sıklığının artmasıdır.  Bu bir komplikasyon değil bu ameliyatın devamında bazı hastalarda görülen olağan bir süreçtir.

Bana Ulaşın