TETİK PARMAK

Tetik parmak bir veya daha fazla parmağı etkileyen bir hastalıktır. Stenozan tenosinovit veya stenozan tendovaginit olarak da bilinmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere tutulan parmağın fleksiyon yani bükme işlemini yapan tendonunun geçtiği kanaldaki inflamasyon (tenosinovit) sonucunda kanalda daralmaya (stenoz) ve buna bağlı olarak ağrıya ve parmağın bükülmesinde zorlanmaya, ilerlediğinde tutulan parmakta ağrılı atlamaya ve hatta kilitlenmeye neden olan bir hastalıktır.

Genellikle tek parmakta görülürken birden fazla parmakta ve aynı anda iki elde de görülebilir. En fazla başparmak, yüzük parmağı ve serçe parmakta görülür.  Karpal tünel nedeniyle ameliyat olmuş kişilerde tetik parmak gelişme riski artmaktadır. Bunun haricinde tekrarlayıcı kavrama gerektiren iş veya hobisi olanlarda, bayanlarda, diabet ve romatoid artrit hastalarında daha sıktır. 40 yaşın üzerinde daha sık olmasına rağmen bebeklerde özellikle de başparmakta görülebilmektedir. Daha çok sağda görülmesinin nedeni insanların çoğunun sağ ellerinin dominant olmasından dolayıdır.

Tedavide cerrahi ve cerrahi dışı yöntemler vardır. İstirahat, NSAİD türü ilaçlar, steroid enjeksiyonu ve fizik tedavi ile geçmeyen veya daha kötüye giden durumlarda cerrahi tedavim yapılır ve tendon sıkıştığı kanaldan serbestleştirilir. Cerrahi sırasında en fazla dikkat edilecek yapılar parmağın duyusal sinirleridir. Özellikle başparmak ve işaret parmağında risk anatomik yerleşiminden dolayı daha fazladır. Bir diğer husus ta gereğinden fazla gevşetmenin yapılmamasıdır ki bu tendonda katlanmaya neden olmaktadır.

Bebeklerde erişkinlere göre daha az görülmesine karşın ilk 3 yaşta özellikle başparmakta görülebilmektedir.  İlk 1 yaşta kendiliğinden düzelme şansı fazla olduğundan cerrahi tedavi bebeklerde genellikle 1 yaşından sonra yapılır.

Aşağıda 1. videoda tetik parmağa bağlı tipik kilitlenmeyi, 2. videoda orta ve yüzük parmaklarda hareket kısıtlığına neden olmuş hastamızın ameliyat öncesi durumunu ve 3. videoda lokal anestezi ile ameliyat yapılan hastamızın gevşetme yapıldıktan sonraki hareketini izleyebilirsiniz.

Sağlıklı günler dilerim.

Bana Ulaşın