ÖNKOL (ZON 5) KESİLERİ

Zon 5 olarak tabir edilen bölge el bilek seviyesinden önkola doğru uzanan bölgedir. Bu bölgede oluşan kesiler çok ciddi sorunlara neden olabilir. Genellikle keskin bir cisimle olan yaralanmalarda en sık neden gençlerde cama vurma şeklinde olan travmalardır. İntihar nedeniyle olan kesiler de az değildir.

Bu bölgede parmaklara ve el bileğine giden 2 büyük damar, 2 büyük sinir ve 14 tendon bulunur. Küçük bir kesi olması durumunda dahi, bu yapıların çok yakın seyirleri nedeniyle, damar sinir ve tendonların birkaç tanesi kesilebilir, zedelenebilir. Bunların içinde en fazla zedelenen yapılar ulnar sinir, median sinir ve orta ve yüzük parmağa giden ve parmaklara bükme hareketi yaptıran, yüzeyel fleksör tendonlardır.

“Spagetti” şeklinde yaralanma tanımı, tam fikir birliği olmasa da, bu bölge kesilerinde en az 3 yapının kesik olması durumudur. Bu 3 yapı içinde en az 1 büyük sinir ve 1 büyük damar olmalıdır. Başka bir tanıma göre de 3 ila 10 yapının kesik olması ve en az 1 büyük damar ve 1 büyük sinirin kesik olması durumunda “spagetti” şeklinde yaralanmadan bahsedilir.

Tedavide cerrahi olarak bu yapılar tek tek ve karşılıklı olarak tamir edilmelidir. Bazen saatlerce süren ameliyatlar ile bu sağlanabilir. Ameliyatta en önemli sorun görüntüsü “domates salçası içinde makarna parçaları” diye tarif edilen, kanlı ortamdaki beyaz görünümlü tendonların her iki ucunun bulunarak karşılıklı dikebilmektir.

Segmenter kesilerde yani aynı bölgede birkaç seviyeli kesilerde, çok uzun süre beslenmenin olmaması durumunda ve çok kirli yaralarda bazen ampütasyon yani eli veya önkolun kesilerek çıkartılması gerekebilir.

Tedavide fizik tedavi mutlaka gerekir. Normal parmak hareketinin %85 i ve üstündeki hareketler mükemmel sonuç olarak kabul edilir. Sinir kesilerinin sonuçları parmak uçlarındaki duyu ve ilgili kasların çalışmalarına bakılarak değerlendirilir.

Aşağıda 2 ayrı hastanın ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası resimleri gösterilmektedir.

İlki iş kazası sonucunda “spagetti” tarzında zon 5 kesisi olan bir erkek hastam, diğeri ise çok küçük bir kesi olması nedeniyle başka bir merkezde önce tanısı konulamayıp cildi kapatılmış, 1 ay sonra hareket kısıtlılığı ve elde uyuşma şikayetleri olan ve median sinir ve 3 tendonunu tamir ettiğim bayan hastamdır.  

Kazasız sağlıklı günler dilerim.

Bana Ulaşın