ÇIKIK KOMPLİKASYONLARI

ÇIKIK KOMPLİKASYONLARI

Çıkık eklem bütünlüğünün bozulmasıdır. Çıkık olan eklemde deformite ve eklem hareket kaybı görülür. Ağrı kaçınılmazdır. Çıkığın olma şekline bağlı olarak sinirlere bası ile sinir kaynaklı problemler de ortaya çıkabilir(uyuşukluk, hissizlik vs). Ortopedinin acil durumlarından birisidir. Küçük veya büyük hangi eklemde olursa olsun çıkık eklem biran önce redükte edilmelidir.

Çıkık aynı zamanda en fazla suistimal edilen konulardan birisidir. Maalesef, her türlü eklem ağrısını çıkık olarak tedavi edenlere, hala şifa bulmak için gidilmektedir.

Komplikasyon kelime anlamına göre karmaşık hale gelmek demektir. Tıp terminolojisindeki komplikasyon ise var olan hastalığa ve ya duruma tedavi sırasında yeni bir sorunun eklenmesi anlamına gelir. Bu malpraktisten yani yanlış tedaviden farklı bir durumdur. Komplikasyonlar tedavinin doğru yapıldığı durumlarda da birtakım başka sebeplerle ortaya çıkabilir.

Çıkık Komplikasyonları nelerdir

  • Kompartmansendromu: Çok ciddi bir komplikasyondur ve acil cerrahi gerektirir. Çıkık olan eklemin aşağı kısmında şişme, ağrı, hissizlik ile gider. Özellikle dirsek kırıklı çıkıklarında sık olarak karşılaşılan bir durumdur. Ekstremitenin kesilmesine kadar gidebilen durumlara neden olabilir.
  • Nörolojik (sinire ait) yaralanmalar:Geçici paresteziden (uyuşukluk) kalıcı sinir hasarına kadar geniş spektrumda olabilir. Çıkık olan eklemin yanında seyreden sinir veya sinirler hangileri ise o sinire ait sıkıntılar görülecektir.Örneğin kalça çıkığında siyatik sinire ait ayak bileğinin yukarı kaldırılamaması gibi.
  • Vasküler (damara ait) yaralanmalar: Komşuluk nedeniyle sinir yaralanmaları ile beraberlik sıktır.Hasarlanan damarın aşağısındaki nabızların alınamaması, ekstremitenin soğuk ve soluk olmasıönemli bulgulardır. Eklem etrafında geniş bir morarmanın varlığı ve tansiyonun sürekli düşmesi damar hasarını akla getirmelidir.
  • Eklem instabilitesi: Bağ dengesinin bozulduğu durumlarda veya kırıklı çıkıklarda görülür.  Tekrarlayan çıkıklara neden olur. Özellikle omuzda ve ayak bileğinde sürekli zorlanmalar neticesinde ameliyata gerek duyulabilir.
  • Eklem hareket kısıtlılığı:Eklem içi kırıkla beraber olan çıkıklarda, redüksiyonun geç yapıldığı durumlarda, redüksiyon sırasında veya çıkık sırasında eklem etrafındaki yapıların hasarının olduğu durumlarda, uzun süre immobilizasyon (hareketsiz bırakma) sonucunda görülebilir.
  • Artroz (eklem yüzeyinin harabiyeti): Çıkık sırasında veya redüksiyon sırasında eklem kıkırdak harabiyetinin derecesine bağlı olarak zaman içerisinde artroz meydana gelebilir.
  • Heterotopikossifikasyon ( miyozitisossifikans) : Kalça ve dirsek eklemlerinde daha fazla görülür. Yumuşak doku içerisinde kemik oluşumu olarak adlandırılabilr. Çok ciddi eklem hareket kısıtlılığına neden olabilir. Kafa travması ve yanık ile beraber olan olgularda daha sık görülmektedir.
Bana Ulaşın